Dyrekcja Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

 

Beata Werszler – Kawałko – Dyrektor Szkoły

Maria Renda – Wicedyrektor Szkoły

Katarzyna Wawryniuk – Wicedyrektor Szkoły