OŚRODEK SZKOLENIA NAUCZYCIELI OFERUJE SZKOLENIA

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH “WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SZKOLENIE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

ORAZ INNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2008

INFORMACJE I ZAPISY: TEL/FAX (82) 564 22 69 LUB TEL (82) 502 100 421
zdz.chelm.pl, email: ck@zdz.chelm.pl