Zapytania ofertowe 2017

ZREALIZOWANE

Zapytania ofertowe

  • W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj.:
  • „Szkolenie/Kurs – Barista”
  • „Szkolenie/Kurs – Carving”
  • „Szkolenie/Kurs – Metody przedłużania i zagęszczania rzęs”
  • „Szkolenie/Kurs – Metody przedłużania i zagęszczania włosów”
  • „Szkolenie/Kurs – Najnowsze techniki strzyżeń i koloryzacji włosów”
  • „Szkolenie/Kurs – Wizaż dla profesjonalistów”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie informuje o zmianie terminu składania ofert z dnia 24.10.2017 na dzień 25.10.2017.

Dotyczy postępowań od 1 do 6.

 

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe: Barista 17.10.2017 25.10.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_1_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia_1
2 Zapytanie ofertowe: Carving 17.10.2017 25.10.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_2_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia_2
3. Zapytanie ofertowe: Metody przedłużania i zagęszczania rzęs 17.10.2017 25.10.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_4_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia_3
4 Zapytanie ofertowe: Metody przedłużania i zagęszczania włosów 17.10.2017 25.10.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_4_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia_4
5 Zapytanie ofertowe: Najnowsze techniki strzyżeń i koloryzacji włosów 17.10.2017 25.10.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_5_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia_5
6 Zapytanie ofertowe: Wizaż dla profesjonalistów 17.10.2017 25.10.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_6_SDSZ_2017

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia_6

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej 23.10.2017r. 31.10.2017r. 1. Zapytanie ofertowe Z3_3_7_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia
W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj. „Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm AutoCAD i SolidEDGE w zakresie konstrukcji mechanicznych”.
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów Szkół ZDZ o/Chełm AutoCAD i SolidEDGE w zakresie konstrukcji mechanicznych 23.10.2017r. 31.10.2017r. 1. Zapytanie ofertowe Z3E1_1_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia
W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj. „Szkolenie/Kurs – Metody przedłużania i zagęszczania włosów”.
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Metody przedłużania i zagęszczania włosów 03.11.2017 13.11.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_4_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia
W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj. „Szkolenie/Kurs – Najnowsze techniki strzyżeń i koloryzacji włosów”.
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Najnowsze techniki strzyżeń i koloryzacji włosów 03.11.2017 13.11.2017 1. Zapytanie ofertowe Z2E2_5_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do pracowni branży budowlanej.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni branży budowlanej 03.11.2017 13.11.2017 1. Zapytanie ofertowe Z3_BB_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do pracowni branży mechanicznej.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia do pracowni branży mechanicznej 03.11.2017 13.11.2017 1.       Zapytanie ofertowe Z3_BM_SDSZ_2017

2.       Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do pracowni branży fryzjerskiej.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: dostawa wyposażenia do pracowni branży fryzjerskiej 07.11.2017r. 15.11.2017r. 1. Zapytanie ofertowe Z3_BF_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę materiałów na zajęcia praktyczne.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: dostawa materiałów na zajęcia praktyczne

 

07.11.2017r. 15.11.2017r. 1. Zapytanie ofertowe Z6_E123_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę oprogramowania do pracowni branży fryzjerskiej i hotelarskiej.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: dostawa oprogramowania do pracowni branży fryzjerskiej i hotelarskiej 08.11.2017 16.11.2017 1. Zapytanie ofertowe Z3_BFH_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyniku  zamówienia Ogłoszenie wyniku  zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do pracowni branży gastronomicznej.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: dostawa wyposażenia do pracowni branży gastronomicznej 08.11.2017 16.11.2017 1. Zapytanie ofertowe Z3_BG_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyniku zamówienia Ogłoszenie wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do pracowni branży gastronomicznej.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: dostawa wyposażenia do pracowni branży gastronomicznej 2 08.11.2017 16.11.2017 1. Zapytanie ofertowe Z3_BG2_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do  Zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyniku zamówienia Ogłoszenie wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do pracowni branży mechanicznej i hotelarskiej.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: dostawa wyposażenia do pracowni branży mechanicznej i hotelarskiej. 08.11.2017 16.11.2017 1. Zapytanie ofertowe Z3_BMH_SDSZ_2017

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyniku zamówienia Ogłoszenie wyniku zamówienia

 

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj.:

  • Kurs “Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych 02.03.2018 12.03.2018 1. Zapytanie ofertowe Z2E1_1_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj.: Kurs “Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe: Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych 15.03.2018 26.03.2018 1. Zapytanie ofertowe Z2E1_1_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe: Zakup ubrań ochronnych i roboczych 15.03.2018 26.03.2018 1. Zapytanie ofertowe Z3_3_7_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi edukacyjne i szkoleniowe tj.: Kurs “Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych”

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Programowanie obrabiarek CNC w procesach wytwórczych 29.03.2018 09.04.2018 1. Zapytanie ofertowe Z2E1_1_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania
W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1. Zapytanie ofertowe: Zakup ubrań ochronnych i roboczych 26.06.2018 05.07.2018 1. Zapytanie ofertowe Z3_3_7_2_SDSZ_2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku zamówienia