Zapytania ofertowe 2018

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup ubrań ochronnych i roboczych.
Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Zakup ubrań ochronnych i roboczych 24.09.2018 05.10.2018 1. Zapytanie ofertowe Z_3_8_SDSZ-2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku postępowania

W związku z realizacją projektu pn. „START do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Chełmie kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na dostawę materiałów na zajęcia praktyczne.

Lp. Treść ogłoszenia Data publikacji Termin składania ofert Pliki do pobrania
1 Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów na zajęcia praktyczne 18.10.2018 29.10.2018 1. Zapytanie ofertowe Z6_1_3_SDSZ-2018

2.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyniku zamówienia Ogłoszenie o wyniku postępowania