Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 dla Cudzoziemców - Krok po kroku

Podanie o przyjęcie do szkoły należy pobrać w sekretariacie - I piętro, pokój Nr 100 lub z linków znajdujących się poniżej

Niezbędne dokumenty

Szkoła wysyła zaproszenie potrzebne do wydania wizy uczniowi

Dane potrzebne do zaproszenia:

  • nawisko i imię
  • data urodzenia
  • miejsce zamieszkania
  • nr paszportu
  • nazwa wybranej przez ucznia szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie (Technikum lub Branżowa Szkoła I Stopnia)
  • nazwa wybranego zawodu

Dodatkowo

  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje sekretariat szkoły w dni powszednie w godzinach 7:30 ÷ 14:30)
  • mile widziana podstawowa znajomość języka polskiego
  • dodatkowo szkoła proponuje zaproszenia dla rodziców

Możliwość zakwaterowania w bursie szkolnej.

Szkoła jest instytucją bezpłatną, uczeń ponosi jedynie koszty ubezpieczenia NW , ubezpieczenia zdrowotnego (możliwość korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej). Atrakcyjne kierunki oraz możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego ułatwiają naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Dla uczniów wyróżniających się dobrą frekwencją i zachowaniem na zajęciach jeden dodatkowy kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe bezpłatnie.