Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - Krok po kroku

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadpodstawowych 20 maja 2024 r. na platformie Vulcan.

Wybór własnych preferencji jest kluczową decyzją w uzupełnianiu wniosku. W danej szkole można wybrać wszystkie proponowane zawody, pod warunkiem uporządkowania kierunków w kolejności od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

Podanie o przyjęcie do szkoły należy pobrać w sekretariacie - I piętro, pokój Nr 100 lub z linków znajdujących się poniżej


Wymagane dokumenty

  • trzy fotografie podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje sekretariat szkoły w dni powszednie w godzinach 7:30 ÷ 14:30)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • zaświadczenie o uzyskanych wynikach badania kompetencji ucznia (oryginał)
  • kartę zdrowia ucznia