KURSY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie – Centrum Kształcenia

22-100 Chełm
ul. Lwowska 37
tel./fax 82 564 22 01

Chełm

Telefon

82 564 22 69

Email

ck@zdzchelm.pl

Chcesz zdobyć nowy zawód, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Myślisz o rozpoczęciu pracy na własny rachunek?
Skorzystaj z naszej oferty!
Oferujemy kształcenie w systemie szkolnym i kursowym. Szeroko włączamy się w szkolenie i przekwalifikowanie osób bezrobotnych. Szkolenia zawodowe prowadzimy zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zapewniamy wysoką jakość szkoleń prowadzonych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów z określonych dziedzin.
Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Lublinie, akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty, certyfikat ISO 9001:2000. Posiadamy umowę o współpracy z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Na podstawie tej umowy szkolenia nasze są monitorowane przez tę instytucję, która potwierdza jakość poszczególnych szkoleń wydając stosowne certyfikaty.

Lista Kursów


Agent celny
BHP – szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych
Brukarz
Bukieciarstwo – kompozycje żywe i sztuczne
Catering i organizacja przyjęć z florystyką okolicznościowa
Diagnosta samochodowy
Drwal – operator pilarki
Fryzjer
Grafika komputerowa – Corel Draw
Kadrowo – płacowy z obsługą sekretariatu
Kasjer walutowy
ABC Przedsiębiorczości
Kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym
Tynkarz elewacji zewnętrznych – docieplanie budynków
Transport drogowy taksówką
Teoretyczne przygotowanie do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej
Technolog robót wykończeniowych
Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych
Spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG (CO2), MIG, TIG
Sekretarka – asystentka szefa
Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia SEP (urządzenia elektryczne do 1 kV)
Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera
Pracownik usług gastronomicznych
Pracownik ochrony fizycznej – kurs kwalifikacyjny na licencję II stopnia
Pracownik ochrony fizycznej – kurs kwalifikacyjny na licencję I stopnia
Posadzkarz – glazurnik
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem i gazem
Operator lekkiego i średniego sprzętu budowlanego
Obsługa wciągników elektrycznych
Obsługa komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, Internet
Obsługa kas fiskalnych
Napełnianie zbiorników LPG do napędu samochodów zasilanych gazem
Murarz – tynkarz
Malarz – tapeciarz
Magazynier – sprzedawca z obsługą wózków widłowych
Kwalifikacyjne czeladniczo – mistrzowskie w zawodach gastronomicznych
Kwalifikacyjne czeladniczo – mistrzowskie w zawodach budowlanych
Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy (przewóz osób i rzeczy)
Kucharz małej gastronomii
Księgowość z obsługą komputera
Krawiectwo dla potrzeb własnych
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Lublinie, akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty, certyfikat ISO 9001:2000. Posiadamy umowę o współpracy z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Na podstawie tej umowy szkolenia nasze są monitorowane przez tę instytucję, która potwierdza jakość poszczególnych szkoleń wydając stosowne certyfikaty.